مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدعلی
نام خانوادگی:موسوی
نخصص ها:اخلاق و عرفان

زندگی نامه

اینجانب سید علی موسوی فرزند سید شریف تبعه پاکستان بعد از اخذ دیپلم در پاکستان در منطقه «بشتان» در شمال پاکستان برای تحصیل علوم دینی اواخر سال 1373 رهسپار حوزه علمیه قم (ایران) شدم و در ابتدا برای فراگیری زبان فارسی در مدرسه شعبانی در خیابان امام رفتم و در مدت شش ماه زبان فارسی را فرا گرفتم و بعد برای ادامه تحصیل به مدرسه مومنیه معرفی شدم و در آنجا در مدت چهار سال مقطع اول را به اتمام رساندم. 
بعد از اتمام مقطع اول برای ادامه تحصیل در آزمون سطح دو شرکت کردم و بحمدالله در آزمون قبول شدم و به این طریق در پایه ششم دروس خود را شروع کردم و مکاسب محرمه را نزد استاد شکوری و حلقه ثالثه را نزد استاد هاشمی خواندم و همین طور دروس خود را ادامه دادم تا بیع و خیارات و همچنین اصول مقارن را خواندم و در مدت 4 سال، سطح را تمام کردم و بعد از آن پایان نامه را تحت عنوان: «فلسفه آفرینش در نهج البلاغه» اخذ و در مدت یک سال و 3 ماه با نمره 18 دفاع نمودم.
در همین دوران دو تا کتابچه به رشته تحریر در آوردم ولی به خاطر نداشتن هزینه چاپ نتوانستم به چا پ برسانم و همچنین در همین دوران در موسسه آثار امام خمینی (ره) به مدت دو سال در گرایش عرفان مشغول تحصیل بودم و تازه آن دوره را به اتمام رساندم. در حال حاضر در ادامه تحصیل مشغول هستم.